Po narození jsem své dětství a dospívání prožila v blízkém vztahu s přírodou, v malé vesničce v krásných horách jesenických, obklopena horským potokem, divokou řekou, lesy, loukami a drobným hospodářstvím rodičů. Jako dítěti mi vše kolem připadalo naprosto přirozené. S odstupem času, kdy jsem se v životě několikrát přestěhovala a zažila blízkost velkých měst, jsem pochopila, jak mocná je síla sepětí s přírodou, a že je dobré se k tomuto vztahu vracet. Tyto principy se snažím uplatňovat i při navrhování zahrad a veřejné zeleně.

soukromé zahrady

Nenavrhuji thujové řady podél plotů, místo mulčovací fólie používám trvalky, zahradu dělám barevnou kvetením, podzimním olistěním, barvou kůry stromů, nikoliv divokým střídáním různých barevných forem konifer. Používám více opadavé dřeviny než jehličnany… Pokud jste se až doteď nenechali odradit, můžeme společně radostně tvořit

veřejný prostor

Mám ráda technologie šetrnější k přírodě, a pokud je to možné, snažím se je použít i ve veřejném prostoru.

Články v časopise Inspirace

(vydává SZÚZ – Svaz zakládání a údržby zeleně), napsáno společně s Ing. Pavlou K. Kašubovou

Inspirace 2/2014 Zahrady, které léčí (Smyslová zahrada v Novém Jičíně)

Inspirace 2/2012 Tematické zahrady mateřských školek (Jak vypadá kráva…)

Spolek Příbor v pohybu

priborvpohybu.cz

spřátelená spolupráce

Ing. Pavla K. Kašubová Kopřivnice
Q studio Nový Jičín
Zahradnictví Šimková Bystřice nad Olší
TR Antoš Turnov